Organization Survey

Address: No. 11, Lane 3, Shenyang City, Liaoning province (room 1119, main building, University Northeastern)
Tel:024-83687358 23906593

Current Location:index-Contact UsContact Us
Northeastern UniversityAlumni Association、Board of Trustees
MA Liang、 GAO Guang、WANG Xiaoying、LI He、LIU Hailong、ZHANG Bowen、ZHANG Xuhua、ZHANG Yi

Office Staff
Brief Introduction on Northeastern University External Liaison and Cooperation Department (Northeastern University Alumni Association, Board of Trustees and Peter H. L. Chang Education Foundation)
Director: LI He Tel: 0086-24-83682080 E-mail:lihe@mail.neu.edu.cn
Vice-Director: WANG Xiaoying Tel: 0086-24-83684080 E-mail:wangxiaoying@mail.neu.edu.cn
Vice-Director: LIU Hailong Tel: 0086-24-83671838 E-mail:29720796@qq.com
Vice-Director: WANG Lingyu Tel: 0086-24-83670465 E-mail:wly@mail.neu.edu.cn

Alumni Affairs and External Liaison Office
Section Chief: GAO Guang Tel: 0086-24-83687358 E-mail:gaoguang@mail.neu.edu.cn
Staff: MA Liang Tel: 0086-24-83683080 E-mail:maliang@mail.neu.edu.cn
Staff: ZHANG Xuhua Tel: 0086-24-83683080 E-mail:zhangxh@mail.neu.edu.cn

Foundation Management Office
Section Chief: ZHANG Bowen Tel: 0086-24-83683080 E-mail:zhangbowen@mail.neu.edu.cn
Staff: ZHANG Yi Tel: 0086-24-83683080 E-mail:yizhang@mail.neu.edu.cn

Office Address
Address: No. 11, Lane 3, Shenyang City, Liaoning province (room 1119, main building, University Northeastern)
Zip code: 110819
Tel: 83683080 024-83687358
Fax: 23906593 024-23890167
E-mail:jjh@mail.neu.edu.cn
Microblogging: http://t.qq.com/neuxyh
Micro channel: NEUXYH